23653561-AiiEt

Drogtest & alkoholprov för körkort

Du kan välja att lämna proverna hos oss eller vid andra laboratorium. Vi samarbetar med laboratorium runt om i Sthlms län. Även Uppsala, Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna, Norrköping, Göteborg, Lidköping och Falköping. 

Vi hjälper dig att få tillbaka och behålla körkortet


Det finns olika orsaker till att läkarintyg med provtagningar krävs. Kanske handlar det om återkallat körkort efter trafiknykterhetsbrott/rattfylleri. Det kan även beslutas om läkarintyg och provtagningar efter narkotikabrott, LOB, tidigare missbruk, beroendediagnos eller läkares anmälan.

Klicka på länken om ditt ärende gäller: 
ansökan om körkort med villkor om alkolås 

Återkallat körkort - ansök i god tid

Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd samt skicka in läkarintyg. 

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Ansök i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst 6 mån innan ett läkarintyg kan utfärdas.


Mer info: återkallat körkort, ansök om körkortstillstånd

Starta upp ärende

Första besöket är ett informationsmöte, på en bokad tid hos oss. Du får även lämna första provet på besöket


Viktigt! Tag med dig ditt föreläggande* med information kring dina prover och observationstid samt när ditt intyg senast ska vara inskickat. Utan föreläggande får vi svårt att starta upp ditt ärende.

*Ett föreläggande får du av Transportstyrelsen efter att du ansökt om körkortstillstånd. Ett föreläggande är inte samma som återkallelsebeslut.

 

Alkoholprover och drogtester
 


Du får välja om du vill fortsätta provtagningarna hos oss eller om du vill lämna prover på remiss. Väljer du provtagningar på remiss så får du med dig remisser hem. Se förteckning över laboratorium: HÄR 

Vi kommer att skicka kallelser på SMS till dig när du ska lämna prover. Proverna ska ske oannonserat, kallelse med kort varsel enl Transportstyrelsens krav.

När alla prover är klara ska du komma till oss på läkarbesök för intygsskrivning. Vi planerar in ett besök preliminärt när vi startar upp ditt ärende.

Om du är försenad med att påbörja provtagningarna och riskerar att bli sen med läkarintyget, då behöver du kontakta Transportstyrelsen för att söka anstånd. 

Alkoholprover

Blodproverna kallas för alkoholmarkörer och visar förhöjda värden vid överkonsumtion av alkohol (ett regelbundet och högt intag över en längre period). Levervärden kan vara förhöjda av andra medicinska orsaker och i vissa fall kan vi behöva utreda detta med kompletterande prover.

Narkotikaanalyser (urinprov)

Urinens kreatininvärde ska redovisas i läkarintyget. Ett lågt kreatininvärde innebär att du har druckit stora mängder vätska innan - urinen blir mycket ljus och drogtestet blir ogiltigt.
Tar du något läkemedel som gjort ditt prov positivt måste du kunna uppvisa recept eller medicinlista.

Varmt välkommen att kontakta oss för att starta upp ditt ärende. Vi hänvisar i första hand till vår onlinebokning.

Våra priser
 

Fr.o.m 1 januari 2020 höjs priset med  200 kr per provtillfälle för de kunder som startar upp sina ärenden efter 1 januari och som vill lämna proverna på remiss vid något annat laboratorium. Angivna belopp gäller för de kunder som lämnar proverna hos oss.

4 alkoholprover (utan drogtest)

Varje provtillfälle       800 kr
Läkarbesök/intyg   1500 kr
                                        .........
Pris totalt                  4700 kr

4 alkoholprover  och 1-2 drogtest

Varje provtillfälle       900 kr
Läkarbesök/intyg   1500 kr
                                        .........
Pris totalt                  5100 kr

6 drogtest  (en substans) utan alkoholprover

Varje provtillfälle        800 kr
Läkarbesök/intyg    1500 kr
                                         ..........
Pris totalt                    6300 kr 

6 drogtest (fler än en substans) utan alkoholprover 

Varje provtillfälle     900  kr 
Läkarbesök/intyg  1500 kr
                                      ..........
Pris totalt                  6900 kr

6 drogtest en substans (med/utan 2 sidoprover) och 1-2 alkoholprov 
    
Varje provtillfälle      900 kr 
Läkarbesök/intyg   1500 kr
                                        .........
Pris totalt                   6900 kr

6 drogtest fler än en substans (med/utan 2 sidoprover) och 1-2 alkoholprov 
    
Varje provtillfälle     1000 kr 
Läkarbesök/intyg   1500 kr
                                        .........
Pris totalt                   7500 kr

6 drogtest (oavsett antal substanser) och 4 alkoholprov
    
Varje provtillfälle      1100 kr 
Läkarbesök/intyg    1500 kr 
                                         .........                     
Pris totalt                    8100 kr 

 • Moms ingår.
 • Du betalar alltid ett fast belopp vid varje provtagningstillfälle.  
 • Priserna baseras på antal prover som du behöver lämna under observationstiden.
 • Proverna lämnas innan läkarintyg kan utfärdas.
 • Förelägganden är utformade på olika sätt. Angivna priser är exempel på hur de vanligaste föreläggandena är utformade. 
 • Vid uppfyllda kriterier för missbruk eller beroende kräver Transportstyrelsen tillägg av prover som inte alltid står med i ditt föreläggande, sk sidoprover.
  Sidoprover: Vid alkoholärenden krävs ibland att du lägger till 2 st drogtester (urinprover). Vid narkotikaärenden (drogtest) krävs ibland att du lägger till 2 st alkoholprover (blodprov) samt 2 st drogtest för andra substanser.
 • Drogtest omfattar de vanliga substansgrupperna. Blodprover omfattar de obligatoriska alkoholmarkörerna.
 • Behöver du lämna prover för tex PEth, kiral analys, anabola steroider, Spice, internetdroger eller läkemedelsanalyser gäller andra priser. Kontakta oss för prisuppgift. 

Driving Körkortsmottagning
Gubbängsvägen 102, nb
122 45 Enskede

Gubbängens Centrum, Nära T-bana och buss, enkelt att hitta parkering

Bokade besök med varierande öppettider. 
 

Välj enkelt en ledig tid i vår kalender. 

08-210910

Vi hänvisar i första hand till vår onlinebokning.
 

driving@korkortsmottagning.se

Eller fyll i uppgifter nedan så kontaktar vi dig

 • Kontrollera att du skriver in mail-adressen rätt
 • Alla personuppgifter hanteras enligt GDPR och raderas kontinuerligt.
Driving Körkortsmottagning, väntrum
Driving Körkortsmottagning, väntrum